**


"Słowa  mające wiele sensów na wielu poziomach, są radością ludzi kochających poezję i zmorą tych, którzy wszystko biorą dosłownie"  (N N) Cytaty w gwiazdkach  (*....*), bez opisu pochodzą z Księgi Rodzaju z Biblii Tysiąclecia.

  

"Skosztowanie", "spożywanie",  "zjedzenie" to opis posiłku, konsumpcji, uczty.W tym wypadku Uczty, która jest współuczestniczeniem w miłości, która stwarza.Przyjście na tę Ucztę powinno być poprzedzone przygotowaniem,  czyli nauką  prawidłowego rozeznania "dobra" i "zła" oraz dobrego zachowania, postępowania. Po otrzymaniu zaproszenia, poznaniem, zrozumieniem  osoby,  z którą  ma się ucztować.